KBM Groep voorziet een toenemende vraag naar ouderenhuisvesting. “Er is vooral behoefte aan kleinschalige projecten van 25 tot 35 woningen”, zeggen de KBM Groep directieleden Dick en Willem van der Plas. Het gaat dan volgens het tweetal vooral om complexen waar ouderen bij elkaar wonen en zorg op maat kunnen afnemen. “Dergelijke woningen moeten in binnenstedelijke gebieden dichtbij voorzieningen worden gerealiseerd.”

De twee broers hebben in het zorgvastgoed inmiddels hun sporen wel verdiend. “We realiseren al dik dertig jaar ouderenhuisvesting”, benadrukt Willem van der Plas. In die jaren heeft hij al heel wat trends de revue zien passeren. “Oude traditionele bejaardenhuizen hebben we naar verpleeghuizen omgebouwd waar de focus op verplegen ligt. Daar moesten dan de kamers op worden aangepast.”

Veel woningen zijn niet geschikt om daarin tot een hoge leeftijd te wonen. Dus moeten we daar iets mee.

Ouderen gaan niet meer naar het bejaardenhuis maar moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dick van der Plas: “Ik ben het met Gerard Herbrink eens als hij zegt dat veel woningen niet geschikt zijn om daarin tot een hoge leeftijd te wonen. Dus moeten we daar iets mee.” Volgens hen staat de sector voor de uitdaging razendsnel in te spelen op de stijgende vraag naar geschikte huisvesting voor deze doelgroep.

“Ja en een doelgroep die ook nog eens heel hard groeit”, benadrukt Willem van der Plas. Die visie wordt onderschreven in het recent verschenen WoonOnderzoek 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dit driejaarlijkse onderzoek staat dat ouderen een steeds belangrijkere rol op de woningmarkt spelen. Maar liefst een kwart van het aantal huishoudens wordt gevormd door mensen van 65 jaar en ouder. En die groep neemt de komende jaren in omvang én leeftijd toe.

Aantrekkelijke appartementen

KBM Groep heeft in opdracht van DSV | Verzorgd Leven onder andere Parledam in Katwijk gerealiseerd. Het gaat hier om 61 appartementen voor mensen met een zorgvraag. “Het zijn hele aantrekkelijke appartementen”, zegt Dick. Daarnaast fungeert het ontmoetingscentrum van DSV, ‘De Reedery’ voor de bewoners als een verbindende rol. “Daar ontmoeten ze elkaar, drinken ze met elkaar een kopje koffie en worden er activiteiten georganiseerd. Het is die geborgenheid wat vooral ouderen aantrekt en dit soort projecten gewild maakt.”

Parledam in Katwijk

Een project als Parledam is voor financiers interessant omdat de woningen toekomstbestendig zijn. “Nu wonen er ouderen met een zorgvraag in”, legt Willem van de Plas uit, “maar stel dat daar over een x-aantal jaar geen vraag meer naar is dan kunnen de appartementen moeiteloos als reguliere huurwoningen in de markt worden gezet. Het is juist die flexibiliteit die maakt dat dit soort complexen ook voor bijvoorbeeld beleggers interessant zijn.”

Het is die geborgenheid wat vooral ouderen aantrekt en dit soort projecten gewild maakt.

Huisvestingsvraagstuk

De kennis van zaken die KBM Groep op het terrein van zorgvastgoed heeft opgebouwd zet het graag in om partijen te helpen bij hun huisvestingsvraagstuk. “En dat vraagstuk kan overigens heel divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zorgorganisatie die hun huisvesting moet verduurzamen of die het juist van de balans wil hebben en een professionele partij zoekt om het vastgoed over te nemen.”

Vooral in dat voortraject waarin nog duizend-en-een-keuzes moeten worden gemaakt kan KBM Groep zijn waarde bewijzen. Willem van der Plas: “We denken mee over de vraag in relatie tot de behoefte en hebben goede contacten met beleggers, financiers en woningcorporaties. Kortom we zijn niet alleen in de uitvoering van meerwaarde maar vooral ook in die nog prille beginfase, waarin men dus nog zoekende is.”

Locaties

De behoefte aan ouderenhuisvesting is groot en neemt de komende jaren toe. De vraag is alleen of lokale bestuurders daar op gaan sturen? Dick van der Plas: “Er is op dit moment ook grote vraag naar woningen voor starters en huisvesting voor jongeren. Maar ik weet van bestuurders dat zij wel openstaan voor dit soort projecten.”

“Alleen”, vult Willem aan, “je kunt dit niet aan de randen van de stad realiseren. Het vinden van geschikte locaties is wel een knelpunt. Er moet nu eenmaal een verbinding met voorzieningen zijn. Ik denk dat er in transformatiegebieden die tegen het centrum aan liggen de beste mogelijkheden zijn.”